SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ Fakültelerde edinilen bilgi ve becerilerin unutulmamasını, dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini ve topluma daha nitelikli dişhekimliği hizmeti verilmesini sağlamak  amacıyla 18 Şubat 1998 tarihinde Türk Dişhekimleri Birliği MerkezYönetim Kurulu kararı ile Sürekli
indiği üzere Sağlık Bakanlığı yayımladığı bir yazı ile muayenehanelerin de içinde bulunduğu bütün sağlık kuruluşlarından hastalarla ilgili bilgilerin Sağlık Bakanlığı ile otomatik olarak paylaşılacağı bir sistemin kullanılmasının zorunlu olduğunu ilan etmişti. Hukuka açıkça aykırı olan bu uygulamanın durdurulması istenmiş ise de Bakanlık, 1 Ocak 2013
Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğe göre “tehlikeli” sınıfta kabul edilen dişhekimi muayenehanelerinin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma zorunluluğu 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak; aynı Kanuna göre, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu 1 Ocak 2013 tarihinden
· İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir? İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketle
TRABZON DİŞHEKİMLERİ ODASI © 2014 | Rehberim